Your personal background.
Mój pseudonim to Ethefor, naprawdę nazywam się Piotr, mam 15 lat i mieszkam w Polsce, na Śląsku. Interesuje się najbardziej fizyką, ale także chemią, biologią, informatyką. O BOINC dowiedziałem się z polskiej gazety Wiedza i Życie. Uważam że BOINC i ogólnie przetwrzanie rozproszone to nie zwykle świetny pomysł. Cieszę się, że mogę wykorzystać mój komputer do obliczeń, które pomagają nauce.

Your opinions about Cosmology@Home
Projekt Cosmology@Home jest wg mnie jednym z najciekawszych projektów przetwarzania rozproszonego! Jest rewelacyjny i nie zwykle ciekawy! Obliczenia związane z szukaniem modelu wszechświata najbardziej zblizonego do naszego - niezwykle ciekawe, mam nadzieję że w przyszłości ten projekt przyniesie wiele nauce.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team BOINC@Poland